Model 1316Ascensor pneumàtic de buit de 1338 mm diàmetreRef: ENI13162PE

L’ascensor pneumàtic de buit ha estat  dissenyat  per la elevació de les persones, amb l’objectiu d’eliminar les barreres arquitectòniques. Un sistema innovador, senzill, ecològic, net i segur  pel seu principi de funcionament.
Ascensor pneumàtic de buit de 1338 mm diàmetre.

L’ascensor pneumàtic de buit es pot instal·lar en qualsevol lloc, vivenda, oficines, establiments..., perquè no necessita fossat, ni cambra de màquines, tampoc cal ampliar la potència de contractació de la llum i més a més facilita l’accessibilitat amb un toc d’estil i distinció.

Què és?

L’ascensor pneumàtic és la versió més avançada i moderna dels elevadors convencionals, però sense tenir gairebé res que veure amb ells. Consisteix en una estructura autoportant, lleugera i resistent d’alumini encastrable i policarbonat, que combina senzillesa i elegància a l’hora d’eliminar les barreres arquitectòniques.

Una càpsula transparent sense ajuda de cables, ni politges ni corretges. L’únic que ha de fer el client és escollir el lloc on el vol instal·lar, oblidant-se de la caixa de formigó, les guies amurades, les fosses de baix nivell i les pesades sales de màquines.

Consta de tres parts fonamentals: un tub transparent, autoportant, amb les parets corbes de policarbonat, compost per trams modulars fàcilment encastrables. Les portes estan fabricades amb els mateixos materials, són hermètiques i amb tancaments magnètics de seguretat. El sostre és d’acer, assegura un tancament hermètic i conté vàlvules d’aspiració i entrada d’aire. El conjunt d’aspiració es pot construir i ubicar de diferents maneres.

Com funciona?


L’ascensor pneumàtic només necessita aire, ja que es mou per buit, està constituït per la combinació d’un conducte vertical, preferentment cilíndric, de superfície interna llisa i una cabina coaxial que es desplaça al seu interior. El sostre de la cabina conté un pistó circumdat per un segell lliscant i hermètic que permet el seu desplaçament amb la mínima fricció, la qual ascendeix en generar-se a la part superior del conducte una depressió pneumàtica. Això fa que la mateixa pressió atmosfèrica, més gran que la que existeix al conducte i que actua per sota del pistó, aporti força a l’ascensió. Una vàlvula que permet l’entrada d’aire a la part superior del conducte regula la depressió pneumàtica que possibilita el descens i controla la velocitat de la cabina.

EXPOSICIÓ: Pol ind el Segre, c/Josep Segura i Farre, parc 707 Nau 3 25191, Lleida Telf. 973 720 333 Mòbil 648 722 102
©2011 www.domoespais.com